We have detected that cookies are not enabled on your browser. Please enable cookies to ensure the proper experience.
Results 1 to 1 of 1
 1. #1

  Eldar - CZ SK Jogurti - nábor

  P?edstavuji vám znovu obnovený ?esko-slovenský kinship na Eldar. Jeho p?vodní v?dce Holbytla se v pr?b?hu letošního roku vzdal velení a p?edal ho Gwinnion. Naším cílem se stalo vytvo?it na Eldar skute?n? fungující ?esko-slovenskou komunitu pokud možno s hrá?i, pro které je LOTRO vášní a láskou a najdou si ?as alespo? jednou týdn?.

  Jsme a pravd?podobn? z?staneme výhradn? ?esky a slovensky hovo?ícím kinem. Svým ?len?m poskytujeme podporu ve form? rady, výstroje, jídla, šperk?, zbraní. Jediné co chceme jsou aktivní a nadšení hrá?i, kte?í jsou ochotní po dosažení ur?ité levelové a craftingové úrovn? p?evzít odpov?dnost za vybavení budoucího dorostu, jak to dosud d?láme my služebn? starší.

  Ve h?e m?žete pro p?ijetí nebo s jakýmkoliv dotazem na kinship kontaktovat hrá?e jménem Gwinnion, Haruloth, Vernus, Liffi, Karath, Ahiru, Dagarthir, Katjusa a Convalaria. Prozatímní informa?ní základnu máme na Facebooku na této adrese: https://www.facebook.com/groups/329137413898584/
  Skupina je sice uzav?ená, ale není problém napsat ?len?m Ka?ka Ahiru Piroutková nebo Eva Arat, jsme ve h?e i na Facebooku dostate?n? ?asto.

  T?šíme se na pár nových lidí - nebo elf?? - trpaslík?? - hobit?? - jak je libo, rasa nebo level nejsou p?ekážkou p?ijetí. Není žádný d?vod pro to, aby se ?eši a Slováci museli rozpustit v cizojazy?ných kinshipech, nebo snad ano?
  Last edited by Nerkana; Oct 21 2013 at 07:16 AM.

 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

This form's session has expired. You need to reload the page.

Reload