We have detected that cookies are not enabled on your browser. Please enable cookies to ensure the proper experience.
Results 1 to 1 of 1
 1. #1

  CZ/SK kinship Strážci cesty nabírá nové hrá?e

  Ahoj všem,

  Strážci cesty, ?eskoslovenský kinship hrající na serveru Snowbourn (http://www.strazci-cesty.clanweb.eu/), nabírá nové hrá?e. Hrajete na jiném serveru a máte problém najít dost kamarád? z ?R a Slovenska? Vytvo?te si na Snowbournu postavu a vyzkoušejte, jestli by se vám v našem kinu nelíbilo :-). V sou?asnosti pat?íme k nejaktivn?jším CZ/SK kin?m na našem serveru – ve ve?erních hodinách nás bývá online 10-15, ve ?tvrtek, kdy raidujeme, i 20. Jsme r?zných level? a pravideln? b?háme instance i raidy na nižších levelech, aby se mohlo zú?astnit co nejvíce našich ?len?. Vítáni jsou u nás za?áte?níci, kte?í pot?ebují poradit, i pokro?ilí hrá?i ochotní pomáhat druhým. Nabízíme kamarádskou atmosféru, spole?né akce, pomoc s craftováním, za?ízený kinship d?m. Pro p?ijetí je možné kontaktovat in-game jakéhokoliv oficíra (Ashford, Bennbald, Adenica, Mahatmus, Meneldandir, Leragol, Forse, Rupis, Elinea, Leorik, Rethon, Gughenen, Arranir) nebo vyplnit p?ihlášku na našem webu.

  The Lord Of The Rings Online je r?znorodá hra, která podporuje mnoho strategií hraní. Strážci cesty jsou „casual“ kin, který neup?ednost?uje žádný typ hrá??, ale mix r?zných herních strategií. N?kdo tak chce rychle dob?hnout na level cap, aby se mohl zapojit do náro?n?jších instancí a raid?, druhý expí pomalu, více se kochá a snaží se obsáhnout všechny aspekty hry. N?kdo má volného ?asu mén? a m?že být online jen n?kolik hodin týdn?, druhý má p?íležitost být online n?kolik hodin denn?. N?kdo up?ednost?uje z nejr?zn?jších d?vod? spíš solo hru, n?kdo skupinovou hru a n?kdo mix obého. N?koho baví kraftování, jiného ne. Je ovšem z?ejmé, že všichni, a to je obecná filozofie našeho kinu, mohou n?jakým zp?sobem p?isp?t k tomu, aby kin dob?e fungoval, aby v n?m panovala pohoda a aby hraní Lotro bylo pro všechny zábava.

  T?šíme se na vás
  Ashford

  PS: Omlouvám se za špatnou diakritiku, ale jak se zdá, lotro forum nepodporuje n?které CZ/SK znaky
  Last edited by Ashford; Oct 13 2013 at 01:02 PM. Reason: wrong diacritics

 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

This form's session has expired. You need to reload the page.

Reload