Kinship Strážci cesty p?eje všem veselého Silvestra a vše nejlepší do nového roku 2014!

Jsme pohodový kinship hrající na serveru Snowbourn a neustále nabíráme nové hrá?e. Díky tomu nás bývá ve ve?erních hodinách online 15-20. Vítáni jsou za?áte?níci, kte?í pot?ebují poradit, i pokro?ilí hrá?i ochotní pomáhat druhým. Nabízíme kamarádskou atmosféru, spole?né akce, pomoc s craftováním, za?ízený kinship d?m. Jestli se chcete dov?d?t víc, m?žete se podívat na naši webovou stránku http://www.strazci-cesty.clanweb.eu/, kde je spousta rad a typ? pro za?ínající hrá?e a také více než stovka obrázk? z našich spole?ných akcí :-). Pro p?ijetí je možné napsat p?ihlášku na web nebo p?ímo kontaktovat ve h?e n?kterého z oficír? (nap?. Ashford, Bennbald, Rethon, Leorik, Adenica, Mahatmus ad.).

T?šíme se na vás
Ashford

P.S. Omlouvám se za chyby v diakritice. Od mého minulého p?ísp?vku se už forum nau?ilo rozeznávat písmenka s ?árkou, ale písmenka s há?kem jsou stále nad jeho možnosti.