P?edstavuji vám znovu obnovený ?esko-slovenský kinship na Eldar. Jeho p?vodní v?dce Holbytla se v pr?b?hu letošního roku vzdal velení a p?edal ho Gwinnion. Naším cílem se stalo vytvo?it na Eldar...